Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę transakcji na rynku nieruchomości. Jedną z częściej zawieranych umów tego typu jest umowa kupna mieszkania spółdzielczego. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Czym jest kupno mieszkania spółdzielczego?

Transakcja kupna mieszkania spółdzielczego to określenie kolokwialne. Faktycznie chodzi o sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Choć wydaje się to co najmniej dziwne, spółdzielcze mieszkania własnościowe zgodnie z prawem nie są własnością ich posiadaczy. Ta szczególna forma własności jest w istocie ograniczonym prawem rzeczowym i na szczęście została szczegółowo uregulowana w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z prawem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podlega podobnych regulacjom co odrębna własność nieruchomości i w związku z tym może być dziedziczone, sprzedane, wykorzystane jako zabezpieczenie kredytu bankowego, a także objęte hipoteką.

Kupno mieszkania spółdzielczego tylko u notariusza

Podobnie jak każda nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czyli tzw. mieszkanie spółdzielcze, może być sprzedane wyłącznie w oparciu o sporządzony u notariusza akt notarialny. Zwyczajna umowa kupna mieszkania spółdzielczego zawarta w formie pisemnej pomiędzy stronami transakcji jest nieważna. Dodatkowo, doświadczony notariusz zadba o zgodność umowy z przepisami prawa, przez co transakcja jest bezpieczna, a jej podważenie bardzo mało prawdopodobne.

Kupno mieszkania spółdzielczego – koszt notariusza

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.