Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę transakcji na rynku nieruchomości. Jedną z częściej wykonywanych czynności notarialnych tego typu jest ustanowienie hipoteki. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest ustanowienie hipoteki?

Pojęcie hipoteki zostało określone w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

Art.65.1. Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Ustanowienie hipoteki jest więc zabezpieczeniem wierzytelności i może obciążać:

  • własności nieruchomości,
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkalnego) lub użytkowego,
  • wierzytelność zabezpieczoną hipoteką.

Ustanowienie hipoteki – koszt u notariusza

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za ustanowienie hipoteki ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.