Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy kompleksowe usługi w zakresie notarialnej obsługi firm i przedsiębiorców z Łodzi województwa łódzkiego. Jedną z częściej dokonywanych czynności tego typu jest zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Zmiana umowy spółki tylko u notariusza

Zmiana umowy spółki wymaga formy aktu notarialnego. Przed przystąpienie do sporządzenia aktu notarialnego zmieniającego obowiązującą umowę spółki, notariusz powinien otrzymać:

  • numer KRS spółki,
  • ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja elektroniczna)
  • opis zmian w umowie lub statucie Spółki, np. projekty uchwały,
  • aktualną listę wspólników spółki w przypadku spółki z o. o.
  • zapewnienie, że Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane w przypadku spółki z o. o.
  • listę akcjonariuszy spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki – w przypadku spółki akcyjnej,
  • zapewnienie, że Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane,

Zmiana umowy spółki – koszt u notariusza

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego zawierające oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.