Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę spraw rodzinnych. Jedną z częściej wykonywanych czynności notarialnych tego typu jest sporządzenie aktu notarialnego o ustanowienia rozdzielności majątkowej, czyli intercyzy. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa często znana jest pod pojęciem intercyzy. Jest to rodzaj majątkowego ustroju małżeńskiego, na który można się zdecydować dobrowolnie, sporządzając stosowną umowę, lub który może być ustanowiony przez sąd. Warto w tym miejscu dodać, że jeśli przyszli małżonkowie przed ślubem nie zdecydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między nimi z mocy ustawy wspólność majątkowa. W skład majątku wspólnego będą wchodziły w szczególności następujące składniki:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej,
  • nabywane nieruchomości i ruchomości (np. samochody, wyposażenie domu),
  • środki z otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • czynsz za wynajem lokalu.

Z chwilą ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zaczyna żyć „na swój rachunek”, jednak cały majątek powstały przed ustanowieniem intercyzy nadal jest wspólny. Można go rzecz jasna podzielić, ale wymagane są w tym celu konkretne działania.

Rozdzielność majątkowa u notariusza

Zgodnie z prawem, ustanowienie umownej rozdzielności majątkowej wymaga formy aktu notarialnego. Sporządzenie takiej umowy w zwykłej formie pisemnej czyni ją nieważną.

Rozdzielność majątkowa – koszt aktu

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego ustanawiającej rozdzielność majątkową ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Rozdzielność majątkowa notariusz łódź