Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę spraw rodzinnych. Jedną z częściej wykonywanych czynności notarialnych tego typu jest sporządzenie aktu notarialnego umowy o dożywocie. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności..

 

Co to jest umowa o dożywocie?

Zasady zawierania umów o dożywocie szczegółowo regulują przepisy Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – KC) w Art. 908-916.

Bardzo często osoby starsze z potrzeby serca chcąc pomóc swym najbliższym – czy to wnukom, czy to dzieciom, czy też dalszym krewnym – decydują się na przekazanie im w formie darowizny domu nierzadko stanowiącego dorobek całego swojego życia. Nie zawsze sprawy układają się zgodnie z oczekiwaniami, bo relacje między najbliższymi osobami potrafią się niespodziewanie popsuć. Rozwiązaniem jest zawarcie umowy o dożywocie, która w zamian za przepisanie nieruchomości gwarantuje to, co powinno gwarantować serce obdarowanego.

Zgodnie z zapisami ustawy, umowa o dożywocie polega na przeniesienie własności nieruchomości nabywca w zamian za dożywotnie utrzymanie. W przypadku braku dodatkowych zapisów umownych, nabywca przyjmuję zbywcę jako domownika, dostarcza mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, i zapewnia mu należytą pomoc i opiekę w chorobie.

Umowa o dożywocie tylko u notariusza

Zgodnie z Art. 158 KC, każda umowa przeniesienia własności nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bez względu na to, czy zapłatą są pieniądze czy też dozgonna opieka. Brak zachowania formy aktu notarialnego skutkuje nieważnością podjętej czynności prawnej.

Umowa o dożywocie – koszt aktu

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego umowy o dożywocie ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.