Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę transakcji na rynku nieruchomości. W kancelarii sporządzamy akty notarialne umów deweloperskich, czyli przedwstępnych umów zawieranych z deweloperem realizującym budowę nieruchomości mieszkalnej – lokalu mieszkalnego (mieszkania) lub domu jednorodzinnego. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest umowa deweloperska

Relacje pomiędzy deweloperem, czyli relacje pomiędzy przedsiębiorcą realizującym inwestycję budowy nieruchomości mieszkalnej regulują przepisy Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z Art. 3 Ustawy, na podstawie umowy deweloperskiej deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa:

  • ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę,
  • albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość

Umowa deweloperska zobowiązuje nabywcę mieszkania do zapłaty ustalonej ceny, czyli do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia.

Umowa deweloperska wyłącznie u notariusza

Ustawa jasno określa, że umowa deweloperska może być zawarta wyłącznie w postaci aktu notarialnego. W przeciwnym razie jest nieważna. Kompetentny notariusz nie tylko sporządzi zgony z prawem dokument, ale i poinformuje strony umowy co do znaczenia poszczególnych jej zapisów.

Umowa deweloperska – koszt aktu

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie umowy deweloperskiej ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.