Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę spraw rodzinnych. Jedną z częściej wykonywanych czynności notarialnych tego typu jest sporządzenie aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest podział majątku po rozwodzie?

Wraz z zawarciem małżeństwa powstaje ustawowa wspólność majątkowa, a wraz z nią większość zebranego przez małżonków wzbogaca wspólny majątek. W skład majątku wspólnego wchodzą w szczególności:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej,
  • nabywane nieruchomości i ruchomości (np. samochody, wyposażenie domu),
  • środki z otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • czynsz za wynajem lokalu.

Jeśli byli małżonkowie zamierzają uporządkować swojej sprawy majątkowe, niezbędne jest dokonanie podziału majątku wspólnego – czy to w wyniku orzeczenia sądu lub polubownie, poprzez zawarcie umowy. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy między jest zgoda co do zasad podziału. Jeśli takiej zgody nie ma, można skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora lub w ostateczności skierować sprawę na drogę sądową.

Choć podziału majątku wspólnego można dokonać i przed rozwodem, najczęściej spotykamy się z podziałem majątku dopiero po uzyskaniu rozwodu.

Podział majątku wspólnego u notariusza – koszt

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego po rozwodzie ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Rozdzielność majątkowa notariusz łódź