Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy kompleksowe usługi w zakresie notarialnej obsługi firm i przedsiębiorców z Łodzi województwa łódzkiego. Jedną z częściej dokonywanych czynności tego typu jest sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest spółka z o. o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z wielu form prawnych przedsiębiorstwa utworzonych przez jedną lub wielu osób fizycznych lub prawnych (wspólników). Zgodnie z nazwą, odpowiedzialność spółki wobec wierzycieli ograniczona jest do wielkości jej majątku. Wspólnicy za zobowiązania spółki nie odpowiadają. Podstawą prawną funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Kodeks spółek handlowych.

Jakie są sposoby założenia spółki z o. o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych (np. inna spółka z o. o, fundacja lub spółka akcyjna),
 • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej (np. spółka jawna).

Założycielem jednoosobowej spółki z o.o. nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o.

Kluczowym etapem utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie umowy spółki u notariusza. Forma aktu notarialnego jest bezwględnie wymagana.

Od 2012 roku istnieje również możliwość rejestracji spółki przez Internet, na portalu Ministerstwa Finansów. Zaletą rejestracji spółki przez internet jest krótki czas przeprowadzeni formalności oraz niższe koszty. Wadą tej drogi jest ograniczenie do standardowych zapisów umowy między innymi poprzez:

 • zrównanie roku obrotowego z kalendarzowym,
 • ograniczenie pokrycia kapitału zakładowego wyłącznie wkładami pieniężnymi,
 • ograniczenie zbycia udziałów do dwóch sposobów.

Założenie spółki u notariusza

Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u notariusza zyskujemy pewność, że sporządzona umowa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Wspólnicy zyskują również możliwość ukształtowania umowy spółki w sposób jak najbardziej dla nich korzystny, odpowiadający w pełni potrzebom biznesowym.

Przystępując do sporządzania umowy spółki notariusz musi otrzymać w szczególności:

 • dane wspólników – w przypadku osób fizycznych ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, PESEL, adresy zamieszkania, określenia stanów cywilnych, a w przypadku osób prawnych – nazwę i adres firmy, NIP, REGON oraz numery rejestru),
 • nazwę spółki,
 • siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki (na przykład wskazanie numerów według Polskiej Klasyfikacji Działalności),
 • czas działania spółki (o ile został on oznaczony),
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • określenie sposobu udziału wspólników w zyskach i stratach spółki,
 • wskazanie osób mogących reprezentować spółkę.

Po sporządzeniu i podpisaniu umowy spółki, ale przed jej rejestracją w KRS, spółka nabędzie status „w organizacji”. Spółka w organizacji może we własnym imieniu dokonywać zakupów, wynająć biuro, nabywać prawa, w tym również nieruchomości.

Ile kosztuje założenie spółki u notariusza?

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.