Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę transakcji na rynku nieruchomości. Jedną z częściej zawieranych umów tego typu jest umowa najmu okazjonalnego z wykorzystaniem oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest dobrowolne poddanie się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest wygodnym sposobem zabezpieczenia interesów wierzyciela, nie wymagającym dochodzenia ewentualnych roszczeń w drodze postępowania sądowego. W oświadczeniu dłużnik dobrowolnie zobowiązuje się do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz wskazanego wierzyciela.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji najczęściej wykorzystywane przy sprzedaży nieruchomości, gdy przy sporządzaniu aktu notarialnego kupujący nie ma możliwości uiszczenia pełnej ceny. Poza tym zabezpieczenie tego typu stosowane jest przy okazji:

  • najmu okazjonalnego,
  • zwykłego najmu,
  • podziału majątku.

Podstawa prawna dobrowolnego poddania się egzekucji

Zasady funkcjonowania zabezpieczenia w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji reguluje Art 777 Kodeks postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.) – dalej kpc.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji tylko u notariusza

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji musi mieć formę aktu notarialnego. Poza tym, by faktycznie było zabezpieczeniem wierzytelności, powinno być sporządzone ściśle według regulacji prawnych. Jedynie doświadczony notariusz może zagwarantować, że sporządzone oświadczenie będzie miało moc prawną i nie zostanie podważone.

Dobrowolne poddanie się egzekucji – koszt aktu

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego zawierające oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.